Affirmationer

Affirmationer – är de medvetna tankar vi har om oss själva och omgivningen. När någon säger att du skall affirmera kan det kännas konstigt och obekvämt. Du tänker redan tankar om dig själv och omgivningen, vissa mer medvetna än andra.
Tyvärr så tänker vi mest negativa tankar om oss själva och omgivningen, tex jag kan inte, jag duger inte, jag bara ställer till det, jag är en dålig mamma/pappa/partner/barn osv..

Det är inte bra för dig själv att tänka dessa negativa tankar, det är därför vi behöver bli mer medveten om vad vi tänker.

Vad skulle hända om du tänkte tankarna tvärt emot?
Jag kan, jag duger precis som jag är, jag gör bra saker, jag är en bra mamma/pappa/partner/barn osv..
Du kommer att må bättre och känna dig gladare om du börjar tänka på vad du tänker om dig själv.
Var snäll med dig själv!

Monica

Monica Balkefors

Mailkurs till dig!

Dessa vanor går att arbeta med för att utveckla dem mera och få mer av. Det är precis det du gör i denna mailkurs.

Mailkurs-liten