Himmel och vatten som speglas

En bår i ett nästan spegelblankt vatten med moln och sol