Vad är/gör en Livsglädjedesigner​

En Livsglädjedesigner är inte bara en coach.

Medan coaching kan vara en viktig del av mitt arbete, sträcker sig min roll vanligtvis bortom traditionell coachning. Jag som Livsglädjedesignern har en bredare uppsättning färdigheter och metoder för att främja välbefinnande, glädje och personlig utveckling hos mina klienter. 
Det innebär att jag kan integrera olika verktyg och tekniker från områden som coachning, terapi, behandlingsassistent mot alkohol, droger, barn och familjer, mindfulness, NLP, hypnos. MI och mer för att skapa skräddarsydda lösningar för varje individ eller grupp jag arbetar med. 
 
Jag håller workshops, föreläsningar och seminarier samt erbjuda olika typer av stöd och vägledning utöver en-till-en-coaching.
Således är en Livsglädjedesigner mer än bara en coach; de är en mångsidig och holistisk vägledare för nya mål i livet, förändringar i livet, välbefinnande och glädje.
Som ”Livsglädjedesign” fokuserar jag på att hjälpa mina klienter att skapa och upprätthålla en livsstil som är fylld med självförtroende, självkänsla, glädje, uppfyllelse och välbefinnande. Aom Livsglädjedesigner jobbar jag med människor som är redo för en förändring till det bättre på många plan i livet. Här är några sätt jag kan hjälpa dig:
 
  • Målsättning och vision: Livsglädjedesigner hjälper dig att tydliggöra dina mål och visioner för ett liv med mera trygghet, mod, lycka och glädje. Det kan innebära att identifiera vad som verkligen är viktigt för dig och att skapa en plan för hur du skall uppnå dessa mål.

 

  • Livsstilsförändringar: Genom att undersöka olika aspekter av ditt livsstil, såsom kost, motion, sömnvanor och sociala relationer, kan Livsglädjedesignern ge råd om förändringar som kan bidra till ökat välbefinnande och glädje.

 

  • Positiv psykologi: En Livsglädjedesigner med fokus på livsglädjedesign använder principer från positiv psykologi för att hjälpa dig att utveckla en positiv syn på livet och lära dig att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt.

 

  • Mindfulness och självmedvetenhet: Genom att öva mindfulness och öka självmedvetenheten kan du lära sig att vara närvarande i stunden och att uppskatta de positiva upplevelserna i dina liv.

 

  • Stresshantering: Att hantera stress är avgörande för att upprätthålla livsglädje. Jag kommer att lära ut tekniker för stresshantering och hjälpa dig att skapa balans i ditt liv.

 

  • Relationer och samhörighet: Att ha meningsfulla relationer och känna dig sammanlänkad med andra människor är viktiga faktorer för livsglädje. Jag stödjer dig i att utveckla starka relationer och att bygga upp ett stödjande socialt nätverk.
 
Sammanfattningsvis arbetar en coach med titeln ”livsglädjedesign” för att stödja mina klienter i att skapa och upprätthålla ett liv som är rikt på glädje, mening och välbefinnande genom att fokusera på målsättning, livsstilsförändringar, positiv psykologi, mindfulness, stresshantering och relationer.

Monica Balkefors

Mailkurs till dig!

Dessa vanor går att arbeta med för att utveckla dem mera och få mer av. Det är precis det du gör i denna mailkurs.

Mailkurs-liten