Vill du stärka din hjärna?

Vad är en tacksamhetsutmaning?

Enkelt uttryckt, det är där du förbinder dig att öva tacksamhet under en viss tidsperiod så att du kan se hur det förändrar ditt liv.

Det finns många utmaningar som florerar på Facebook och Instagram. Du antar olika utmaningar beroende på vad du tror att det kan ge dig.

Men hela poängen med utmaningen är att du skall göra en sak och i detta fall skriva ned vad du är tacksam över under 30 dagar för att verkligen se hur det påverkan ditt liv.

Det kommer att påverka ditt liv på något sätt, le och känn efter hur du mår när du tänker på något som du är tacksam över. Hur känns det i din kropp? Känner du att du faktiskt mår bättre?

Tacksamhetsbok

Jag tycker att du skall ha en bok som du skriver i, din egen tacksamhetsbok. Du kan köpa den jag har skapat för 49:- under utmaningen. Det är en 2-bok som du själv skriver ut eller går till butik och får utskriven. I tacksamhets- och morgondagboken finns det inte bar plats för 30 dagars tacksamhet utan det finns också plats att skriva morgondagbok i 30 dagar. Du får den i två olika format.

 

Tankar avgör hur du mår

Är du med i utmaningen? 

Anmäl ditt intresse på Facebook. Klicka här så kommer du till utmaningen, där du kommer att få några uppmaningar och ideer på vad du kan vara tacksam över i 30 dagar.

Vad säger studier att du får ut av att utöva tacksamhet?

Tacksamhet stärker din hjärna ?

Förmågan att känna och visa tacksamhet har goda effekter på vår hälsa, upplevd livskvalitet och till och med på vår nattsömn.

I en kanadensisk studie* visades att personer som dagligen under en månad uppmärksammar sådant de upplever tacksamhet för (ex genom dagboksskrivande) vid studiens slut hade högre livstillfredsställelse och bättre självkänsla.
Robert Emmons, Ph.D. är en annan forskare som intresserat sig för tacksamhet i relation till hälsa och hans studier har bland annat visat att personer som regelbundet noterar och uttrycker tacksamhet får en mängd positiv påverkan på t.ex. hur lätt de uppnår uppsatta mål, en positiv livskänsla, och mindre benägenhet att låta småsaker orsaka negativ affekt. I en annan studie**, även den kanadensisk, visade forskare att interventionen att före sänggående skriva ned saker som väckt tacksamhet under dagen gav försökspersonerna mindre ligg-tid i sängen före insomnande och ökad sovkvalitet.”
Hämtar från: https://psykologimedmera.se/halsa/tacksamhet-starker-hjarnan/

Det kommer att bli en utmaning för mig att skriva tre saker att vara tacksam över. Det var ett tag sedan jag gjorde det.

 

Ha det gott!

Monica

Tacksamhetsbok till dig

Monica Balkefors

Mailkurs till dig!

Dessa vanor går att arbeta med för att utveckla dem mera och få mer av. Det är precis det du gör i denna mailkurs.

Mailkurs-liten