Jag gillar detta citat från Dale

Everyone in the world i s seeking happiness – and there is one sure way to find it. That is by controlling your thoughts. Happiness dosen´t depend on outward conditions, it depends on inner conditions. / Dale Carnegie

“Alla i hela världen letar efter lyckan – och det finns ett säkert sätt att hitta den på.

Det är genom att kontrollera dina tankar. Lycka är inte beroende på yttre faktorer, det är beroende av inre faktorer.”