Ett citat från Dale Carnegie

Jag gillar detta citat från Dale

Everyone in the world i s seeking happiness – and there is one sure way to find it. That is by controlling your thoughts. Happiness dosen´t depend on outward conditions, it depends on inner conditions. / Dale Carnegie

”Alla i hela världen letar efter lyckan – och det finns ett säkert sätt att hitta den på.

Det är genom att kontrollera dina tankar. Lycka är inte beroende på yttre faktorer, det är beroende av inre faktorer.”

Monica Balkefors

Mailkurs till dig!

Dessa vanor går att arbeta med för att utveckla dem mera och få mer av. Det är precis det du gör i denna mailkurs.

Mailkurs-liten